Góry Świętokrzyskie z Husowa

Pomimo, że pogoda czerwcowa zazwyczaj nie sprzyja dalekim obserwacjom, to dogodne położenie Słońca po zachodzie znacznie ułatwia obserwatorom z Podkarpacia możliwość sfotografowania Łysogór. Husów, znany z odległych obserwacji Tatr oraz Bieszczadów, umożliwia wspaniałe letnie obserwacje Gór Świętokrzyskich z odległości blisko 130km.

[1] Szersze ujęcie – płaskie szczyty ledwo widoczne
[2] Zbliżenie na pasmo Łysogór
[3] Fragment od Łysej Góry do Szczytniaka
[4] Fragment od Witosławskiej do Truskolaski
[5] Panorama całego pasma
Symulacja

Zdjęcie przedstawia: Góry Świętokrzyskie
Zdjęcie wykonane z: Husów
Odległość: Łysa Góra 129km
Zdjęcia wykonano dnia: Zdjęcia [1] i [2]: 2022.06.03; [3], [4], [5]: 2022.06.12
Autor: Zdjęcia [1] i [2]: Bartosz Siedlecki; [3], [4], [5]: Michał Skiba
Aparat:  Zdjęcia [1] i [2]: Nikon d750 + Sigma 100-300 f/4; [3], [4], [5]: Canon 77 D + Sigma 150-600S

Podobne wpisy: