Aktualizacje

W tej zakładce znajdziecie publikacje, które w ostatnim czasie zostały zaktualizowane.

Od początku naszej działalności, czyli od 2008 roku zgromadzono na naszym portalu dorobek wielu dalekich obserwatorów, liczba dalekich obserwacji może być liczona w tysiącach, a liczba miejscówek w setkach. Jest to najbogatsze usystematyzowane archiwum dalekich obserwacji jakie istnieje. Aby zachować przejrzystość i jednorodność struktury strony internetowej część nowych publikowanych obserwacji nie będzie wyświetlana na “czołówce” naszego portalu. W przypadku gdy otrzymane zdjęcia będą dotyczyły miejsc skąd już wykonywano dalekie obserwacje, autor już publikowanych zdjęć dostarczy nam ich lepszą wersję, lub w innym przypadku gdy Redaktor uzna to za słuszne zdjęcia posłużą do aktualizacji już istniejących publikacji. Spis aktualizowanych publikacji prezentujemy poniżej:

Tatry z katowickiego osiedla Tysiąclecia [aktualizacja: 2023-02-06] [publikacja: 2013-07-05]

Tatry z Rumunii (Pietroasa) 290+ MOST WANTED!!! [aktualizacja: 2023-02-04] [publikacja: 2022-12-27]

Tatry i Beskid Żywiecki z Choronia kolo Częstochowy [aktualizacja: 2023-01-20] [publikacja: 2019-12-06]

Tatry z radiostacji w Gliwicach [aktualizacja: 2023-01-13] [publikacja: 2010-11-22]