Definicje i kryteria

Dalekie obserwacje – to wąska dziedzina fotografii i obserwacji krajobrazu naturalnego oraz przekształconego przez człowieka polegająca na obserwacji i rejestracji w zakresie światła widzialnego obiektów naziemnych z poziomu obserwatora. Warunkami zaistnienia dalekiej obserwacji jest spełnienie następujących kryteriów:

1) Fotografowany obiekt musi być ściśle związany z powierzchnią ziemi ( góra, wzniesienie, komin, maszt, budynek, hałda)

2) Obserwacji należy dokonać z poziomu gruntu lub z obiektów też ściśle z tym gruntem związanych ( szczyty, wieże widokowe, tarasy, dachy budynków)

3) Sprzęt optyczny lub sprzęt rejestrujący daleką obserwację powinien znajdować się na poziomie obserwatora i podlegać jego kontroli podczas trwania obserwacji – dlatego nie są dalekimi obserwacjami zdjęcia, filmy i inne rejestracje wykonane z dronów, którymi potencjalny obserwator wylądował na wierzchołku masztu, szczytu czy niedostępnego dachu, a także wszelkie obserwacje zdalne wykonane jako zapis bądź zrzut ekranu z obrazów uzyskanych z kamer internetowych.

4. Dopuszcza się fotografowanie z samochodów, czatowni gdy warunki atmosferyczne np. porywisty wiatr nie pozwalają na uzyskanie ostrego zdjęcia jednak fotografowanie ze zwyżki w celu uzyskania wysokości jest niedopuszczalne. Do tego celu można użyć naturalnych form terenu (skarpy, wydmy) bądź przekształconych np. hałdy lub kamieniołomy albo elementów przyrody ożywionej i nieożywionej np drzewa czy skałki.

5. Dalekimi obserwacjami nie są więc:

-wszelkie zdjęcia lotnicze (z samolotów, z balonów, dronów, dronów lądujących w niedostępnych miejscach paralotni itp)

-zdjęcia chmur

-zdjęcia obłoków kondensacyjnych elektrowni czy chłodni kominowych oraz smug kondensacyjnych samolotów

-zdjęcia gwiazd, planet, Księżyca i innych ciał niebieskich które należą do dziedziny astrofotografii

-zdjęcia dalekich wyładowań atmosferycznych

-zdjęcia obiektów latających, obłoków srebrzystych, zorzy polarnej.

6. Dalekiej obserwacji dokonujemy tylko i wyłącznie w zakresie światła widzialnego – wszelkie modyfikacje pt. aparaty przerobione na zakres bliskiej podczerwieni są niedopuszczalne gdyż rejestrują to czego w normalnych warunkach nie zarejestruje ludzkie oko bądź matryca w standardowym aparacie. Takie wynalazki mogą jedynie służyć do potwierdzenia obserwacji w zakresie światła widzialnego gdy wyciągamy szczegóły krajobrazu w postprodukcji zdjęcia.

Kolejny aspekt zaistnienia dalekiej obserwacji jak sama nazwa wskazuje to odległość obserwowanego obiektu w linii prostej od obserwatora.

Jest to pojecie dosyć względne ale w jak największym uproszczeniu i w ramach tej witryny przyjmujemy:

-pow. 100 km dla gór wysokich (Alpy, Tatry)

-pow. 70 km dla gór średnich (Beskidy, Sudety)

-pow. 50 km dla gór niskich i wyżynnych form ukształtowania terenu (Góry Świętokrzyskie, Jura Krakowsko – Częstochowska, Pogórza)

-pow. 30 km dla obiektów antropogenicznych/industrialnych (maszty, kominy, hałdy, obiekty przemysłowe itp)

Nasz portal ponadto publikuje w postaci wpisów obserwacje nowe, pionierskie z terenu Polski i nie tylko. Jeżeli chcecie się podzielić takimi obserwacjami zapraszamy do kontaktu. Nowe obserwacje ze znanych już  miejsc  będziemy publikować w danym wpisie jako aktualizację.