Kategoria: Góry Dynarskie

Góry Dynarskie z Półwyspu Apenińskiego 200+

Paradygmatem dobrych warunków w basenie Morza Śródziemnego jest zazwyczaj spływ powietrza z północy lub przejście frontu atmosferycznego, co niesie w tym rejonie krótkie ale intensywne okno pogodowe pozwalające na dalekie strzały przez morze. Ów fakt wykorzystał Adrian i ze swojej podróży do Włoch przywiózł kilka zacnych trofeów.

Za punkt strzelecki obrał sobie miejsce o wdzięcznej nazwie Belvedere w miejscowości Loggia di Pilato (Prowincja Bari).

https://maps.app.goo.gl/xL1fxdiupt87mVsN9

Zasięg owej obserwacji obejmuje aż trzy kraje. Zapraszamy do fotorelacji:

Na początek na szeroko:

Widok ogólny z Belvedere Loggia di Pilato w kierunku północno – wschodnim

Rozpoczynamy od gór w Bośni i Hercegowinie:

Bośnia i Hercegowina

I przesuwamy się w kierunku południowo – wschodnim ku pasmom nadmorskim w Czarnogórze wznoszącym się nad Zatoką Kotorską

BiH oraz Czarnogóra
Czarnogóra (od Zatoki Kotorskiej po miejscowość Bečići)

Kolejne ujęcia Czarnogóry to rejon Jeziora Szkoderskiego

Kolejne ujęcia to już Albania i maksymalne odległości tego pięknego poranka.

Kolejne fotografie przedstawiają najdalszy horyzont:

Słabnący kontrast nie pozwolił na zbyt wiele jeszcze bardziej na południe, jednakże da się kilka szczytów rozpoznać:

Symulacja online

Symulacja wg Udeuschle

Zasięg obserwacji:

Zdjęcia przedstawiają: Góry Dynarskie – pasma nadmorskie

Zdjęcia wykonane dnia: 23.04.2024 (wschód Słońca)

Odległość: Maja e Micekut 236,5 km, Maja e Liqenit 229 km, Zubacki Kabao 215,5 km, Rumija 209 km

Autor: Adrian Sobczyszyn

Aparat: Panasonic Lumix TZ80.